Charakterystyczne miejsce na mapie Warszawy. To tu, wokół ronda i na filarach estakady od 2009 r. Powstają murale, które swoją tematyką nawiązują do Tybetu i zachodzących tam procesów wolnościowych. Galeria Tybetańska zajmuje głównie filary na północ od ronda.

Charakterystyczne miejsce na mapie Warszawy. To tu, wokół ronda i na filarach estakady od 2009 r. Powstają murale, które swoją tematyką nawiązują do Tybetu i zachodzących tam procesów wolnościowych. Galeria Tybetańska zajmuje głównie filary na północ od ronda.

Wróć